Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 78

Danh ngôn 78

Đường đời rất rộng nhưng chúng ta không thể đi trên cùng một hàng, phải có người đi trước và đi sau.
Những người đi trước chưa chắc là những người giỏi và người đi sau chưa chắc là người yếu kém.
Quan trọng là chúng ta có thể đi đến được cái đích mà chúng ta mong muốn.

(st)
 

Danh mục