Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 74

Danh ngôn 74

Cuộc sống không có nghĩa là dễ dàng, nó luôn luôn biến động
Đôi lúc hạnh phúc, có lúc lại khổ đau.
Nhưng với tất cả những bước thăng trầm trong cuộc sống.
Bạn lại học được những bài học làm cho bạn mạnh mẽ lên.

(st)

Danh mục