Danh ngôn 733

2020-07-07 14:36:15
28
Danh ngôn 733

Thời đại bây giờ, lòng người càng được xem là thứ đáng sợ; người ta có thể vì lợi ích của bản thân mà bất chấp làm mọi thứ, cho dù điều đó là trái với luân thường đạo lý; họ có thể hy sinh tình cảm, xem nhẹ tình thân, phản bội ơn nghĩa... chỉ vì vật chất và phù phiếm.

“Dò sông dò biển dễ dò.

Đố ai lấy thước mà đo lòng người...”

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 732
Danh ngôn 732
2020-07-04 14:42:19
41

Người ta thường bảo nhau tuổi trẻ nên sai trước để đúng sau nhưng phải là loại sai có thể sửa được,...

Danh ngôn 731
Danh ngôn 731
2020-07-04 14:05:20
35

Đừng tùy tiện phơi bày vết thương của mình cho người khác xem; vì giữa xã hội này, bạn sẽ không phân rõ người nào sẽ là người bôi thuốc...