Danh ngôn 732

2020-07-04 14:42:19
41
Danh ngôn 732

Người ta thường bảo nhau tuổi trẻ nên sai trước để đúng sau nhưng phải là loại sai có thể sửa được, thế nào để phân biệt những lỗi có thể sửa và những va vấp không thể tha thứ? Dễ thôi; trước khi tạo ra lỗi, hãy tưởng tượng cách nó được phục hồi, nơi có thể tái chế, người có thể chữa lành, thời gian hàn gắn, giá phải trả... nếu không thể trả lời nổi một lèo, thì đừng nên tạo ra thứ sẽ khiến mình hối hận.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 731
Danh ngôn 731
2020-07-04 14:05:20
35

Đừng tùy tiện phơi bày vết thương của mình cho người khác xem; vì giữa xã hội này, bạn sẽ không phân rõ người nào sẽ là người bôi thuốc...

Danh ngôn 730
Danh ngôn 730
2020-07-02 16:13:53
59

Trước khi hạt nảy mầm và lớn lên thành cây, nó phải trải qua những ngày mục nát đớn đau. Trước khi một thói quen mới (tốt đẹp) được hình...