Danh ngôn 724

2020-06-08 14:23:24
58
Danh ngôn 724

May mắn lớn nhất của cuộc đời không phải nhặt được tiền cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến một nền tảng cao hơn. Thật ra hạn chế sự phát triển của bạn, không phải là trí thông minh hay học lực, mà là nhóm quan hệ trong cuộc sống, nhóm quan hệ trong công việc của bạn. Người được gọi là “quý nhân” là người mở mang tầm nhìn của bạn, đưa bạn đến với một thế giới mới. Ngày mai có thật sự huy hoàng tuỳ thuộc vào sự lựa chọn và hành động của bạn hôm nay.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 723
Danh ngôn 723
2020-06-04 15:59:01
57

Ngày mai dù không có bạn, mặt trời vẫn mọc ở phương đông nên đừng bao giờ nghĩ rằng không có mình thì đời sẽ không vui....

Danh ngôn 722
Danh ngôn 722
2020-06-04 14:22:53
33

Tìm kiếm được mọi thứ trên trần gian nhưng chưa tìm được bình an thì bạn vẫn là một người bất hạnh....