Danh ngôn 722

2020-06-04 14:22:53
33
Danh ngôn 722

Tìm kiếm được mọi thứ trên trần gian nhưng chưa tìm được bình an thì bạn vẫn là một người bất hạnh.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 721
Danh ngôn 721
2020-06-02 20:40:56
47

Rồi sẽ có lúc bạn nhận ra rằng tài sản quý giá nhất không phải là tiền mà đó chính là gia đình. Chỉ cần mọi người trong nhà khỏe...

Danh ngôn 720
Danh ngôn 720
2020-05-31 15:43:28
30

Nhân sinh vô thường, thế sự khó lường mà duyên phận lại thâm sâu, có được có mất, có yêu có hận, có hạnh phúc có đau thương, có bắt...