Danh ngôn 715

2020-05-22 21:05:26
57

Hạnh phúc không phải là vơ vào cho mình thật nhiều mà ngược lại bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác, đó mới là hạnh phúc và bản thân hạnh phúc tất vận mệnh sẽ tươi đẹp.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 714
2020-05-07 20:39:10
41

Hãy nhìn bản thân mình vào trong gương và tự hỏi rằng: bạn muốn làm điều gì mỗi ngày suốt cuộc đời còn lại? Hãy làm nó...

Danh ngôn 713
2020-04-20 14:27:58
44

Đôi khi, nhờ nhìn thấy những hành động thấp hèn của người khác mà ta biết cách tránh không lặp lại những hành động đó và cũng nhờ nhìn thấy...