Chat

Danh ngôn 69

2018-06-17 17:45:55
546
Danh ngôn 69

Nếu chia sẻ bí mật của mình cho người khác, đừng trách tại sao có một ngày họ kể cho kẻ thứ ba.
Bởi bí mật của chính bản thân, bạn còn không giữ được, sao có thể trách người ta không giữ cho bạn.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 68
Danh ngôn 68
2018-06-17 17:37:31
607

Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta mãi cứ ngắm cánh cửa đóng lại, để rồi không thấy cánh cửa...

Danh ngôn 67
Danh ngôn 67
2018-07-09 14:31:48
613

Biết được sự bí mật mà không nói ra.Biết dùng thì giờ cho có ích.Bị người ta nhục mạ mà vẫn kiên nhẫn được. Đó là điều khó nhất trong...