Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 69

Danh ngôn 69

Nếu chia sẻ bí mật của mình cho người khác, đừng trách tại sao có một ngày họ kể cho kẻ thứ ba.
Bởi bí mật của chính bản thân, bạn còn không giữ được, sao có thể trách người ta không giữ cho bạn.

(st)

Danh mục