Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 66

Danh ngôn 66

Đừng khóc vì quá khứ, nó qua rồi
Đừng lo lắng về tương lai, nó chưa tới
Hãy sống với thực tại và làm nó tươi đẹp, hiện tại là hiện tại.

(st)

Danh mục