Chat

Danh ngôn 65

2018-06-17 16:38:22
1231
Danh ngôn 65

Kỷ niệm luôn đáng trân trọng, không phải vì nó vui hay buồn mà vì... nó là duy nhất và không bao giờ trở lại.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 64
Danh ngôn 64
2018-06-17 16:24:13
501

Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không hại ai....

Danh ngôn 63
Danh ngôn 63
2018-06-17 16:16:54
505

Con người thường không chịu nhận lỗi về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ lỗi cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra không...