Chat

Danh ngôn 64

2018-06-17 16:24:13
404
Danh ngôn 64

Nếu có thể, hãy giúp người khác.
Nếu không có thể thì ít nhất không hại ai.

- Đức Đạt Lai Lạt Ma -

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 63
Danh ngôn 63
2018-06-17 16:16:54
414

Con người thường không chịu nhận lỗi về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ lỗi cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra không...

Danh ngôn 62
Danh ngôn 62
2018-06-17 16:07:50
376

Hiểu lẩm một người rất dễ, nhưng hiểu thấu một người mới gian nan....