Danh ngon 632

2019-10-27 16:16:53
81
Danh ngon 632

Tận cùng của mọi lý lẽ là thương yêu. Bởi vậy, nếu có tranh cãi đến tận cùng là để thương yêu chứ không phải để phá tan tất cả.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngon 631
Danh ngon 631
2019-10-26 17:05:36
53

Nếu bạn muốn vui sướng trong chốc lát... cứ trả thù nhưng nếu muốn an vui mãi mãi thì hãy tha thứ....

Danh ngôn 630
Danh ngôn 630
2019-10-26 16:07:43
40

Có thể quanh bạn, người ta còn tìm nhiều cái gọi là hạnh phúc lắm nhưng nếu tối nay vừa kê đầu lên gối bạn đã ngủ liền thì bạn...