Chat

Danh ngôn 63

2018-06-17 16:16:54
565
Danh ngôn 63

Con người thường không chịu nhận lỗi về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ lỗi cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

- Đức Đạt Lai Lạt Ma -

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 62
Danh ngôn 62
2018-06-17 16:07:50
484

Hiểu lẩm một người rất dễ, nhưng hiểu thấu một người mới gian nan....

Danh ngôn 61
Danh ngôn 61
2018-06-17 15:29:05
1758

Đến một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra rằng " Có những người chỉ ở trong tim bạn, chứ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời ..."...