Danh ngôn 577

2019-08-24 14:57:43
59
Danh ngôn 577

Cuộc sống không có nghĩa dễ dàng, nó luôn biến động: đôi lúc hạnh phúc có lúc khổ đau. Nhưng sau tất cả những bước thăng trầm trong cuộc sống, bạn sẽ học được những bài học làm cho bạn mạnh mẽ hơn.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 576
Danh ngôn 576
2019-08-24 14:53:58
44

Trong họa được phúc, khi chúng ta gặp khó khăn trở ngại không cần phải bi thương, hãy học cách nhìn xa trông rộng hơn và đặc biệt không nên...

Danh ngôn 575
Danh ngôn 575
2019-08-24 14:48:24
100

Trên đời này không có gì là không buông bỏ được, chỉ cần con cảm thấy đau đớn đã đủ rồi thì tự con sẽ buông xuống....