Danh ngôn 56

2018-06-19 14:30:04
205

Con người thường bán thời gian để kiếm tiền, rồi lại dùng tiền để giết thời gian.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 73
2018-06-17 18:32:42
211

Hãy học cách chấp nhận, bởi vì trong cuộc sống sẽ luôn xảy ra những chuyện mà chúng ta không ngờ tới, không có sự lựa chọn nào khác, chỉ...

Danh ngôn 72
2018-07-09 14:31:10
219

Trên thế giới này, tại sao có người sống vui vẻ, lại có người sống mệt mỏi? Bởi vì người trước cầm lên được, buông xuống được; còn người sau...