Danh ngôn 557

2019-07-27 17:19:17
126
Danh ngôn 557

Đường đời rất rộng, nhưng tất cả chúng ta không thể đi trên cùng một hàng, phải có người đi trước và có người đi sau. Những người đi trước chưa chắc là những người giỏi, những người đi sau cũng chưa chắc đã là những người yếu kém, quan trọng là chúng ta có thể đi được đến cái đích mà chúng ta muốn. 

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 556
Danh ngôn 556
2019-07-26 21:28:48
101

Không kể là bạn gặp ai... họ đều là những người cần xuất hiện trong đời bạn, không kể xảy ra chuyện gì... đó đều là chuyện duy nhất sẽ...

Danh ngôn 555
Danh ngôn 555
2019-07-23 16:52:54
106

Buông bỏ được cái cũ sẽ có khởi đầu mới, dọn dẹp quá khứ gọn gàng mới rộng chỗ tiếp nhận những điều đến sau....