Danh ngôn 556

2019-07-26 21:28:48
101
Danh ngôn 556

Không kể là bạn gặp ai... họ đều là những người cần xuất hiện trong đời bạn, không kể xảy ra chuyện gì... đó đều là chuyện duy nhất sẽ xảy ra, không kể sự tình bắt đầu vào thời khắc nào... đều là thời điểm chính xác nhất. Cuộc sống không quan trọng dài bao lâu, mà ở chỗ bạn có thể sống hạnh phúc trong từng khoảnh khắc như thế nào.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 555
Danh ngôn 555
2019-07-23 16:52:54
106

Buông bỏ được cái cũ sẽ có khởi đầu mới, dọn dẹp quá khứ gọn gàng mới rộng chỗ tiếp nhận những điều đến sau....

Danh ngôn 554
Danh ngôn 554
2019-07-23 15:59:24
102

Có quá nhiều chuyện không phải do bạn hiểu ra thì mới thấy bình thản, mà là sau khi bình thản rồi bạn mới hiểu ra....