Chat

Danh ngôn 55

2018-06-19 14:51:45
464
Danh ngôn 55

Khi nắm trong tay rất nhiều tiền, có thể chỉ bạn quên mất mình là ai...
Khi không có một đồng trong tay, cả thế giới chẳng một ai biết đến sự tồn tại.

- Bill Gates -

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 56
Danh ngôn 56
2018-06-19 14:30:04
502

Con người thường bán thời gian để kiếm tiền, rồi lại dùng tiền để giết thời gian....

Danh ngôn 73
Danh ngôn 73
2018-06-17 18:32:42
503

Hãy học cách chấp nhận, bởi vì trong cuộc sống sẽ luôn xảy ra những chuyện mà chúng ta không ngờ tới, không có sự lựa chọn nào khác, chỉ...