Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 54

Danh ngôn 54

Hãy thấm đẫm cuộc đời bằng hành động. Đừng đợi nó xẩy ra.
Hãy khiến nó xẩy ra. Tạo nên tương lai của chính mình.
Tạo nên hy vọng của chính mình. Tạo nên tình yêu của chính mình.
Và dù đức tin của bạn là gì, hãy tôn vinh Đấng sáng tạo,không phải bằng việc chờ đợi phước lành rớt xuống từ trên cao, mà bằng việc làm điều mà bạn có thể làm để nhận được hồng ân... chính bạn, ngay chính lúc này đây, ngay trong cõi phàm trần này.

- Bradley Whitford -

 

Danh mục