Danh ngôn 537

2019-07-03 20:01:09
77

Bi kịch cần được sử dụng như một nguồn sức mạnh. Cho dù khó khăn đến đâu, kinh nghiệm đau đớn thế nào, nếu chúng ta mất hy vọng, thì đó thực sự là một thảm họa.

(Đức Đạt Lai Lạt Ma)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 536
2019-07-02 21:12:46
98

Học vị không tiêu biểu cho thân phận, năng lực không đại diện cho nhân cách, địa vị không đại diện cho phẩm đức, công việc không đại diện cho...

Danh ngôn 535
2019-07-02 21:06:11
85

Cái gì cũng có giá của nó: giá của năng lực là trách nhiệm, giá của lãnh đạo là cô đơn, giá của lười biếng là bất tài, giá của...