Danh ngôn 535

2019-07-02 21:06:11
85
Danh ngôn 535

Cái gì cũng có giá của nó: giá của năng lực là trách nhiệm, giá của lãnh đạo là cô đơn, giá của lười biếng là bất tài, giá của ỷ lại là hèn kém. Vậy nên đừng bỏ cuộc, rồi đến một ngày tất cả sự cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 534
Danh ngôn 534
2019-07-02 21:01:29
124

Sống trọn với giây phút hiện tại, là khi bạn biết bỏ mặc những suy nghĩ quá khứ hay tương lai cứ vẩn vơ quanh đầu....

Danh ngôn 533
Danh ngôn 533
2019-07-02 20:52:05
70

Có một số việc thích hợp để lắng xuống đáy biển hơn là kéo lên để làm sáng tỏ. Bởi vì dù có tìm ra được đáp án, cũng không...