Danh ngôn 509

2019-06-08 15:14:51
94
Danh ngôn 509

May mắn lớn nhất của cuộc đời, không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến một nền tảng cao hơn. Thật ra hạn chế sự phát triển của bạn, không phải là trí thông minh hay học lực, mà là nhóm quan hệ trong cuộc sống, nhóm quan hệ trong công việc của bạn. Người được gọi là Quý nhân là người mở mang tầm nhìn của bạn, đưa bạn đến với một thế giới mới. Ngày mai có thật sự huy hoàng, tuỳ thuộc vào sự lựa chọn và hành động của bạn hôm nay.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 508
Danh ngôn 508
2019-06-08 14:41:15
77

Tìm lỗi của người khác, là tự đem rác rưởi của họ về cất trong nhà. Mỗi phút chúng ta để tâm đến chuyện không tốt, thì mất đi một...

Danh ngôn 507
Danh ngôn 507
2019-06-07 21:22:40
68

Huấn luyện tâm không giống như huấn luyện cơ thể. Muốn cơ thể mạnh phải bắt cơ thể vận động, nhưng muốn tâm mạnh thì phải giữ tâm đứng yên....