Danh ngôn 498

2019-06-01 16:53:23
99
Danh ngôn 498

Con người nên có bốn: sự tự tin trên gương mặt, sự lương thiện trong tim, khí phách trong máu và sự mạnh mẽ trong cuộc đời.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 497
Danh ngôn 497
2019-05-31 20:27:12
71

Khi bạn có tiền trong tay... chỉ có bạn quên mất bạn là ai, nhưng khi bạn không có một đồng nào... cả thế giới quên mất bạn là ai....

Danh ngôn 496
Danh ngôn 496
2019-05-31 20:08:46
59

Cười làm người gần nhau lại, nhăn làm tăng khoảng cách đến vô biên. Thế nên, giữ lòng hoan hỷ thì mọi ranh giới của sự phân biệt đều xoá...