Danh ngôn 491

2019-05-27 19:30:44
90
Danh ngôn 491

Những gì chúng ta suy nghĩ và biết ơn là những gì chúng ta sẽ mang theo. Dù không có vấn đề gì đang xảy ra cho cuộc sống của bạn ngày hôm nay, nhưng bạn hãy luôn nghĩ về một điều gì đó bạn đang có và không ngừng nói: “Xin cảm ơn”. Một khi bạn tập trung vào việc biết ơn, bạn sẽ ngạc nhiên là bạn sẽ tìm thấy quá nhiều điều để bạn có thể nói cảm ơn. Hãy làm điều này, và cuộc sống của bạn sẽ thay đổi một cách bất ngờ.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 490
Danh ngôn 490
2019-05-25 16:26:44
93

Một mũi tên chỉ được bắn tới đích bằng cách kéo nó lại phía sau. Khi những khó khăn của cuộc sống kéo bạn lại, hãy nghĩ rằng nó sẽ...

Danh ngôn 489
Danh ngôn 489
2019-05-22 21:46:09
80

Người chiến thắng thực sự không phải là chiến thắng người khác mà là chiến thắng chính mình. Chiến thắng bản thân là tự đấu tranh với chính bản thân...