Danh ngôn 489

2019-05-22 21:46:09
80
Danh ngôn 489

Người chiến thắng thực sự không phải là chiến thắng người khác mà là chiến thắng chính mình. Chiến thắng bản thân là tự đấu tranh với chính bản thân mình, vượt lên cái xấu, cái không tốt, cái tầm thường, thấp hèn trong chính con người mình.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 488
Danh ngôn 488
2019-05-20 21:24:34
64

Hạt giống khổ đau nằm trong bạn có thể rất mạnh mẽ, nhưng đừng đợi tới khi không còn đau khổ nữa bạn mới cho phép mình hạnh phúc....

Danh ngôn 487
Danh ngôn 487
2019-05-20 20:54:30
46

Đừng luôn nghĩ rằng sau này vẫn còn kịp, rồi có một ngày bạn nhận ra: có một số người, một số việc... thật sự không kịp để làm gì...