Danh ngôn 467

2019-05-09 22:20:04
84
Danh ngôn 467

Đừng luôn nghĩ rằng: “Sau này vẫn còn kịp”. Rồi có một ngày bạn nhận ra: có một số người, một số việc... thật sự không kịp để làm gì cả. Đừng để cuộc đời mình phải luôn nói hai từ: "Giá như".

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 466
Danh ngôn 466
2019-05-09 20:41:54
85

Người ta soi gương mà thấy mặt bẩn thì rửa ngay và khen gương tốt. Nhưng khi bản thân mắc sai lầm, gặp được người chỉ ra lỗi thì lại...

Danh ngôn 464
Danh ngôn 464
2019-05-07 22:14:16
117

Đừng mất thì giờ phân định việc thị phi cho rành mạch trắng đen, trong khi tất cả đều chỉ là tương đối trong cuộc sống mà thôi. Cái đúng...