Danh ngôn 459

2019-05-07 17:40:15
89
Danh ngôn 459

Người cùng ta qua một đoạn gọi là bạn đường, người đi suốt cùng ta là bạn đời. Nhưng người không bao giờ bỏ ta chính là ta. Thương ai bao nhiêu cũng được, nhưng đừng quên thương lấy mình.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 458
Danh ngôn 458
2019-05-07 15:58:37
56

Một người thành công sẽ luôn nghĩ lớn và bắt đầu bằng những việc nhỏ. Kẻ thất bại thì ngược lại, nghĩ nhỏ mà làm thì lớn. Hãy làm những việc...

Danh ngôn 457
Danh ngôn 457
2019-05-07 15:45:03
115

Thứ đắng nhất không phải là thuốc, mà đó là sự tủi nhục. Thứ đẹp nhất không phải là dung mạo, mà đó là tâm hồn. Thứ mệt mỏi không...