Danh ngôn 450

2019-05-03 21:16:33
66
Danh ngôn 450

Có nhiều người... có nhiều tiền nhưng vẫn hèn và có nhiều người... nghèo nhưng vẫn sang. Cái sang hay cái hèn không nằm ở số tài sản, mà nằm ở tâm hồn của mỗi người. Đừng để đạo đức trở thành món hàng xa xỉ.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 449
Danh ngôn 449
2019-05-02 21:40:14
49

Trước khi định nói ra điều cơ mật, hãy nghĩ đến hậu quả của nó... Đôi khi than thở với gió, nó sẽ làm xáo động cả rừng cây....

Danh ngôn 448
Danh ngôn 448
2019-04-26 15:11:30
102

Đôi lúc cuộc đời bắt bạn ngập chìm trong rắc rối, nhưng không phải để bạn chết chìm mà là để bạn học cách bơi....