Danh ngôn 441

2019-04-23 19:47:35
85
Danh ngôn 441

Bạn không thể kiểm soát cuộc sống. Tuy nhiên bạn có thể kiểm soát cách bạn phản ứng lại nó như thế nào. Tâm trạng, suy nghĩ và hành động là những thứ nằm trong vòng kiểm soát của bạn mà không phải một ai khác.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 439
Danh ngôn 439
2019-04-20 15:20:30
76

Trước khi biết mình không thể thực hiện một điều gì đó, hãy cố gắng thử ít nhất một lần. Nếu bạn không dám thử, sao bạn có thể khẳng...

Danh ngôn 438
Danh ngôn 438
2019-04-18 21:01:22
97

Nếu cuộc sống của bạn không có bóng dáng của sự thất bại hay đau khổ. Điều đó có nghĩa là bạn chưa từng thực sự cố gắng và khao...