Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 44

Danh ngôn 44

Nếu như bạn rớt lại phía sau. Hãy chạy nhanh hơn
Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng.
Hãy chống lại nghịch cảnh.

(st)

Danh mục