Danh ngôn 437

2019-04-18 20:53:10
77
Danh ngôn 437

Đừng cầu xin cho một cuộc sống dễ dàng, hãy cầu cho có sức mạnh để chịu đựng cuộc sống khó khăn.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 436
Danh ngôn 436
2019-04-18 20:42:08
86

Nếu bạn mang nặng cảm xúc về những điều đã xảy ra trong quá khứ, thì nó có thể cản trở khả năng sống trong hiện tại của bạn....

Danh ngôn 435
Danh ngôn 435
2019-04-18 17:09:19
86

Từ chối đối mặt với một điều gì đó không bao giờ có thể thay đổi được hoàn cảnh đó, bạn không thể học được từ thất bại hay sai...