Danh ngôn 435

2019-04-18 17:09:19
86

Từ chối đối mặt với một điều gì đó không bao giờ có thể thay đổi được hoàn cảnh đó, bạn không thể học được từ thất bại hay sai lầm của mình nếu bạn từ chối đối mặt nó. Chấp nhận rằng bạn cần phải đối mặt và thay đổi đòi hỏi nơi bạn lòng can đảm rất lớn, và lớn hơn nữa đó là sự dũng cảm dám nhận lấy trách nhiệm cho việc thay đổi nó.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngon 431
2019-04-17 01:19:07
103

Những thói quen cố hữu, những con đường đã quen thuộc... vĩnh viễn sẽ không tạo ra kỳ tích. Chỉ có thay đổi suy nghĩ, thay đổi thói quen và...

Danh ngôn 420
2019-04-17 01:17:54
92

Đừng nên hỏi tại sao bạn sống, mà nên hỏi ta phải sống thế nào mới hạnh phúc? Đừng cố tu để thoát khổ, mà hãy tu học để làm...