Danh ngôn 427

2019-04-16 23:22:20
76
Danh ngôn 427

Tha thứ là cách tốt nhất để cân bằng cuộc sống hiện tại. Khi bạn đã học được cách tha thứ và bỏ qua những gì thuộc về quá khứ, bạn sẽ nhận ra một điều: những gì bạn làm chỉ là chuyển mối quan hệ này sang một người khác thích hợp hơn.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 430
Danh ngôn 430
2019-04-16 23:19:24
50

Xét cho cùng đời ai cũng khổ... người khổ cách này, người khổ cách khác. Bí quyết là tìm vui trong nỗi khổ, vì chỉ được sống thôi đã là...

Danh ngôn 421
Danh ngôn 421
2019-04-16 23:18:00
37

Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi....