Danh ngôn 422

2019-04-17 00:02:36
60
Danh ngôn 422

Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngày mai có thể tệ hơn nữa nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời.

Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 432
Danh ngôn 432
2019-04-16 23:50:54
61

Trời rồi cũng sẽ tối, người rồi cũng sẽ đổi thay. Đời người dài như vậy, đường lại xa đến thế... bạn chỉ có thể dựa vào bản thân....

Danh ngôn 425
Danh ngôn 425
2019-04-16 23:33:20
80

Trong cuộc đời chúng ta... thay đổi là không thể tránh khỏi, mất mát cũng không thể tránh khỏi. Hạnh phúc và tự do nằm ở việc chúng ta thích...