Danh ngôn 412

2019-04-04 20:26:53
99
Danh ngôn 412

Có những lúc trái tim nhìn thấy những thứ mà đôi mắt không nhận ra.

Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.

- H. Jackson Brown, Jr. -

Bài tiếp theo
Danh ngôn 411
Danh ngôn 411
2019-04-03 21:21:13
95

Trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp nhiều người. Họ có thể nói những lời tốt đẹp nhưng cuối cùng chỉ có hành động của họ mới nói lên họ...

Danh ngôn 410
Danh ngôn 410
2019-04-02 17:29:43
79

Cuộc sống rất ngắn, hãy học cách tha thứ cho người khác, đó cũng chính là sự ‘tha thứ’ cho chính mình, thay vì mãi oán trách số phận và...