Danh ngôn 39

2018-06-16 16:51:01
205
Danh ngôn 39

Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng.
Bởi vì nếu bạn nhìn lên, bạn có thể đứng dậy.
Hãy để lý trí kéo bạn dậy.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 38
Danh ngôn 38
2018-06-16 16:38:53
200

Người ta không thể nào hiểu nổi sự thay đổi của bạn, người ta bảo bạn điên. Nhưng đừng lo - vì xưa nay lắm kẻ điên thay đổi được thế...

Danh ngôn 37
Danh ngôn 37
2018-06-16 16:30:08
178

Hãy sống dũng cảm như con lật đật. Dù ngã bao nhiêu lần cũng bật dậy tự đứng lên....