Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 38

Danh ngôn 38

Người ta không thể nào hiểu nổi sự thay đổi của bạn, người ta bảo bạn điên.
Nhưng đừng lo - vì xưa nay lắm kẻ điên thay đổi được thế giới này.

- Steve Jobs -

Danh mục