Danh ngôn 375

2019-03-04 22:15:14
117

Không phải đạt được ước muốn mới là thành tựu, mà khi tâm không còn vướng bận gì mới là thành tựu.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 374
2019-03-04 15:18:12
124

Trên đường đời, bạn có thể đánh rơi nhiều thứ... nhưng nhất định đừng bao giờ đánh rơi lương tâm của chính mình....

Danh ngôn 373
2019-03-02 17:25:08
88

Kẻ vô ân bạc nghĩa là kẻ quên các điều người ta làm cho họ, nhưng họ chẳng bao giờ quên các điều mà người ta không giúp họ được....