Chat

Danh ngôn 355

2019-01-12 15:37:58
313
Danh ngôn 355

Chúng ta cần học cách nghỉ ngơi và thư giãn. Nó giúp ta phòng chống bệnh tật và giảm ngừa căng thẳng. Nó giúp ta có tâm trí sáng suốt để tập trung giải quyết các vấn đề.

(Thích Nhất Hạnh)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 354
Danh ngôn 354
2019-01-06 17:04:23
331

Đời người mấy mươi năm thực rất ngắn ngủi, có những thứ vừa xuất hiện hôm qua, hôm nay đã trở thành quá khứ. Đừng vì những người không xứng...

Danh ngôn 353
Danh ngôn 353
2019-01-06 14:42:13
324

Một kẻ không còn đeo mang những thứ phù phiếm trong lòng, thì không một nỗi buồn nào trong đời này có thể dính vào họ được....