Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 35

Danh ngôn 35

Bù trừ.

Trên thế giới này, người giàu nhất là người trải qua nhiều vấp ngã nhất.
Ngưởi dũng cảm nhất là mỗi lần vấp ngã đều có thể đứng lên được.
Người thành công nhất là khi bị vấp ngã không những có thể đứng lên mà còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục tiến lên phía trước.
Sống một đời, bạn kính trọng bao nhiêu người sẽ có bấy nhiêu người trân quý bạn.
Có thể tin tưởng bao nhiêu người, sẽ có bấy nhiêu người tín nhiệm bạn.
Bạn trợ giúp được mấy người thành công thì sẽ có bấy nhiêu người nâng đỡ bạn.
Có điều, đôi khi họ là những người hoàn toàn khác nhau.

(Sưu tầm)

Danh mục