Chat

Danh ngôn 345

2018-12-22 01:01:40
553
Danh ngôn 345

Cuộc sống không được đo lường bằng số lần chúng ta thở, mà bằng những giây phút khiến chúng ta... "nín thở".

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 344
Danh ngôn 344
2018-12-22 01:01:46
427

Khi ta kéo một người ra khỏi khó khăn của họ, thì ta sẽ tìm thấy một chỗ để chôn vùi khó khăn của mình....

Danh ngôn 343
Danh ngôn 343
2018-12-09 17:42:45
692

Chúng ta luôn thấy những gì đã lỡ là đẹp đẽ, coi những thứ không có được như báu vật. Xem nhẹ những gì vốn có, đó mới là hạnh...