Danh ngôn 337

2018-12-02 17:26:02
183
Danh ngôn 337

Trên đời này không có ai sống dễ dàng hơn ai cả, chỉ có là có người kêu trời kêu đất, có người lại yên lặng cố gắng.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 336
Danh ngôn 336
2018-12-02 17:16:56
123

Luôn là như vậy. Chúng ta lựa chọn gì đó, thì phải buông bỏ gì đó. Có được gì đó, thì phải mất đi gì đó. Phải có tiêu chuẩn...

Danh ngôn 335
Danh ngôn 335
2018-12-02 16:18:53
132

Thời gian làm con người ta lớn lên nhưng chưa chắc khiến họ trưởng thành. Chỉ khi va vấp và tích cóp được trải nghiệm, ngụp lặn trong nhiều mối...