Chat

Danh ngôn 334

2018-12-02 16:03:22
454
Danh ngôn 334

Cuộc sống không phải là chiến trường, không cần phải quá hơn thua. Giữa người với người, càng hiểu về nhau thì càng giảm thiểu sự hiểu lầm; giữa tâm và tâm, thêm một phần bao dung thì giảm đi một phần tranh chấp.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 333
Danh ngôn 333
2018-12-01 11:51:51
481

Chúng ta nhìn nhận thế giới không như chính nó mà như chúng ta nghĩ. Hãy biết rằng chân lý trong bất kỳ tình huống nào cũng được sàng lọc...

Danh ngôn 331
Danh ngôn 331
2018-12-01 22:28:10
449

Khi tâm ta không vận hành bằng một sự tỉnh thức trong sáng, thấu đáo, nó sẽ tạo nên đau khổ. Chỉ có những tâm trong sạch, không tính toán...