Chat

Danh ngôn 331

2018-12-01 22:28:10
410
Danh ngôn 331

Khi tâm ta không vận hành bằng một sự tỉnh thức trong sáng, thấu đáo, nó sẽ tạo nên đau khổ. Chỉ có những tâm trong sạch, không tính toán mới tránh được nhiều phiền não, khổ đau.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 330
Danh ngôn 330
2018-12-02 14:50:44
480

Đau khổ chỉ là đau khổ, không thể làm người ta trưởng thành. Mà thứ thật sự khiến người ta trưởng thành là một ý chí quyết tâm muốn trưởng...

Danh ngôn 329
Danh ngôn 329
2018-12-02 14:53:17
485

Gặp người xấu, nếu có duyên hãy độ cho họ, nếu không đủ duyên thì cũng xin hãy nguyện cho họ sớm biết lỗi và sửa lỗi chứ đừng làm...