Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 33

Danh ngôn 33

Nắng mưa có thể làm chậm bước chân bạn.
Gió bụi có thể làm mờ bước đi.
Đường xa có thể làm bạn mỏi gối.
Khó khăn có thể làm bạn nao lòng.
Thất bại có thể làm thất vọng.
Người đời có thể làm bạn bận tâm.
Nhưng chỉ có chính bản thân bạn mới có thể khiến bạn bỏ cuộc.

(sưu tầm)

Danh mục