Chat

Danh ngôn 33

2018-06-12 16:27:30
713
Danh ngôn 33

Nắng mưa có thể làm chậm bước chân bạn.
Gió bụi có thể làm mờ bước đi.
Đường xa có thể làm bạn mỏi gối.
Khó khăn có thể làm bạn nao lòng.
Thất bại có thể làm thất vọng.
Người đời có thể làm bạn bận tâm.
Nhưng chỉ có chính bản thân bạn mới có thể khiến bạn bỏ cuộc.

(sưu tầm)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 32
Danh ngôn 32
2018-06-12 15:16:50
450

Không bao giờ nói bạn đã thất bại cho đến khi là nỗ lực cuối cùng của bạn. Và không bao giờ nói rằng đó là nỗ lực cuối cùng của...

Danh ngôn 31
Danh ngôn 31
2018-07-09 14:36:38
485

Dựa vào núi, núi sẽ đổ Dựa vào sông, nước sẽ chảy đi Dựa vào người, người bỏ ta đi mất Sống trên cõi đời này muốn tồn tại chỉ có thể dựa...