Chat

Danh ngôn 329

2018-12-02 14:53:17
487
Danh ngôn 329

Gặp người xấu, nếu có duyên hãy độ cho họ, nếu không đủ duyên thì cũng xin hãy nguyện cho họ sớm biết lỗi và sửa lỗi chứ đừng làm giống như họ.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 328
Danh ngôn 328
2018-12-02 14:53:53
631

Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho một đứa trẻ sợ bóng tối. Bi kịch thật sự của cuộc đời là khi một người lớn sợ ánh sáng....

Danh ngôn 327
Danh ngôn 327
2018-12-02 14:55:18
432

Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất....