Chat

Danh ngôn 321

2018-11-17 16:29:17
447
Danh ngôn 321

Cuộc sống ai cũng cần tiền, vì đó là một trong những phương tiện để sinh sống. Tuy nhiên, tiền không phải là tất cả để chúng ta phải đánh đổi danh dự, sức khỏe và cả sinh mạng mình để bảo vệ nó.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 320
Danh ngôn 320
2018-11-15 20:54:22
421

Bởi vì chúng ta không chịu khước từ những ràng buộc của quá khứ, bởi vì chúng ta cứ chạy đuổi theo tương lai nên đau khổ cứ bám lấy...

Danh ngôn 319
Danh ngôn 319
2018-11-14 21:27:50
396

Chúng ta lúc nào cũng tưởng niệm ngày hôm qua đã trôi đi, ưu tư vì ngày mai chưa đến, nhưng lại mặc sức phí hoài thời gian của ngày...