Chat

Danh ngôn 32

2018-06-12 15:16:50
480
Danh ngôn 32

Không bao giờ nói bạn đã thất bại cho đến khi là nỗ lực cuối cùng của bạn.
Và không bao giờ nói rằng đó là nỗ lực cuối cùng của bạn cho đến khi bạn đã thành công.

(Sưu tầm)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 31
Danh ngôn 31
2018-07-09 14:36:38
518

Dựa vào núi, núi sẽ đổ Dựa vào sông, nước sẽ chảy đi Dựa vào người, người bỏ ta đi mất Sống trên cõi đời này muốn tồn tại chỉ có thể dựa...

Danh ngôn 30
Danh ngôn 30
2018-06-11 17:01:40
940

Cuộc sống ngắn lắm. Hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh. ...