Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 32

Danh ngôn 32

Không bao giờ nói bạn đã thất bại cho đến khi là nỗ lực cuối cùng của bạn.
Và không bao giờ nói rằng đó là nỗ lực cuối cùng của bạn cho đến khi bạn đã thành công.

(Sưu tầm)

Danh mục