Danh ngôn 313

2018-11-10 15:11:14
181

Bình an là một trạng thái nguyên thuỷ đến từ sự hiểu biết sâu sắc về con người đích thực của mình.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 312
2018-11-07 22:08:54
205

Cánh hoa nào cũng cần thời gian để bừng nở, vết thương nào cũng cần thời gian để chữa lành, con người nào cũng cần thời gian để hiểu thấu...

Danh ngôn 311
2018-11-07 22:09:26
153

Chỉ cần trong lòng không loạn, tác nhân bên ngoài sẽ rất khó có thể thay đổi bạn. Đừng ngưỡng vọng người khác, đừng tự ti về bản thân....