Danh ngôn 30

2018-06-11 17:01:40
283

Cuộc sống ngắn lắm. Hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh.

(Sưu tầm)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 29
2018-06-11 16:53:09
199

Sợ yêu là sợ cuộc sống. Và ai sợ cuộc sống là đã chết ba phần....

Danh ngôn 28
2018-07-09 14:36:51
247

Đôi khi trong cuộc sống có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như đang chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm tưởng mình không thể...